Disclaimer

DISCLAIMER

Van www.misshappymoney.nl en www.misshappymoney.com

In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op deze website  aan je aanbied.

Geen garantie op juistheid

De informatie op deze website geeft mijn persoonlijke mening en ervaringen weer. Ik ben geen financieel adviseur of psycholoog en geef geen advies.Voor advies op maat adviseer ik je contact op te nemen met een officieel erkend financieel adviseur.

Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit acties uitgevoerd op basis van informatie op deze site.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud mij het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar ik via hyperlinks verwijs.

Intellectueel eigendom

Zonder mijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming  is het niet toegestaan tekst of andere materialen op deze website te kopiëren en of hergebruiken.

Het intellectueel eigendom berust bij mij.

Foto’s

De foto’s op mijn site zijn afkomstig van websites die stockfotografie leveren zoals bijvoorbeeld Pixabay. Ook maak ik soms gebruik van foto’s die door mij of in opdracht van mij zijn gemaakt. Gebruik van deze foto’s is slechts toegestaan als ik hiervoor expliciet toestemming heb gegeven en de bron en link worden vermeld.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies ten behoeve van een betere leeservaring van bezoekers van deze website. .Als je niet wilt dat je gegevens worden bijgehouden, stel dit dan in via je browser.

Affiliate links

Deze website maakt gebruik van affiliate links naar bedrijven. Ik ontvang een vergoeding als je op de links klikt en als je bij deze bedrijven iets koopt. Soms ontvang ik een kleine vergoeding per pageview of click. Hieraan zijn voor lezers geen extra kosten verbonden.

Bronvermelding

De bronnen van mijn informatie vermeld ik steeds zoveel mogelijk. Mocht dit eventueel ergens per abuis niet goed gaan, dan zal ik dit op verzoek aanpassen.

Wijzigingen  Mocht deze disclaimer eventueel wijzigen, dan vind je de  meest recente versie hiervan op deze pagina.